מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

0
 • {{l.translate('Checksum Tips')}}
  MD5: {{file.MD5 == null ? "" : file.MD5}}
  SHA1: {{file.SHA1 == null ? "" : file.SHA1}}
  SHA-256: {{file.SHA256 == null ? "" : file.SHA256}}

 • :
 • :

We are always looking for ways to improve. Please tell us what you think of our website below.

Please select your product:
 • 1. Overall drivers download experience
 • 2. Did you find the drivers that you were looking for?
 • Yes No
 • 3. Was it easy to find the driver(s)?
 • Yes No
 • 4. Have you tried Automated System Update from our driver list page?
 • Yes No
 • 5. How can we improve your experience?