מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

צור קשר

{{l.translate('Enter_Serial')}}

{{l.translate('Review_Details')}}

{{Warranty.ViewData.ProductName}}

{{l.translate('No product selected')}}

{{l.translate('Change_Product')}}{{l.translate('Add_Product')}}

{{l.translate('For more support option')}}

{{l.translate(Warranty.ViewData.ErrorMessage)}}{{l.translate('SN value not valid')}}
{{l.translate('or')}}

lsb  

lsb  

{{l.translate('Serial_Number')}}
{{l.translate('Machine_Type_Model')}}
{{l.translate('Warranty_Contact')}}
{{l.translate('Warranty_Expiration')}}
{{l.translate('Warranty_Upgrade_Renew')}}
{{l.translate('Nickname')}}
{{Warranty.ViewData.Serial|split}}
{{Warranty.ViewData.MTM}}
--
{{l.translate(Warranty.ViewData.WarrantyStatus)}}
{{Warranty.ViewData.WarrantyEnd|date:'yyyy-MM-dd'}}
--
--
{{l.translate('Change_Serial')}}

  {{l.translate('Detect my Serial Number')}}

  {{l.translate('Detect my Serial Number')}}

{{l.translate(Warranty.ViewData.ErrorMessage)}}{{l.translate('SN value not valid')}}

  / 

 {{l.translate('Yes')}}     {{l.translate('No try again')}}

{{l.translate('Serial_Number')}}
{{l.translate('Machine_Type_Model')}}
{{l.translate('Warranty_Contact')}}
{{Warranty.ViewData.Serial|split}}
{{Warranty.ViewData.MTM}}
--
{{Warranty.ViewData.WarrantyStatus}}
{{l.translate('Change_Serial')}}

  {{l.translate('Detect my Serial Number')}}

  {{l.translate('Detect my Serial Number')}}

{{l.translate(Warranty.ViewData.ErrorMessage)}}{{l.translate('SN value not valid')}}
{{l.translate('Warranty_Expiration')}}
{{l.translate('Warranty_Upgrade_Renew')}}
{{l.translate('Nickname')}}
{{Warranty.ViewData.WarrantyEnd|date:'yyyy-MM-dd'}}
--
--

  / 

 {{l.translate('Yes')}}     {{l.translate('No try again')}}

{{l.translate('Serial_Number')}}
{{Warranty.ViewData.Serial|split}}
{{l.translate('Change_Serial')}}

  {{l.translate('Detect my Serial Number')}}

  {{l.translate('Detect my Serial Number')}}

{{l.translate(Warranty.ViewData.ErrorMessage)}}{{l.translate('SN value not valid')}}

  / 

 {{l.translate('Yes')}}     {{l.translate('No try again')}}

{{l.translate('Machine_Type_Model')}}
{{Warranty.ViewData.MTM}}
--
{{l.translate('Warranty_Contact')}}
{{Warranty.ViewData.WarrantyStatus}}
{{l.translate('Warranty_Expiration')}}
{{Warranty.ViewData.WarrantyEnd|date:'yyyy-MM-dd'}}
--
{{l.translate('Warranty_Upgrade_Renew')}}
{{l.translate('Nickname')}}
--

{{l.translate('Assist_Options')}}

{{l.translate('Select_Options')}}

{{tile.Item.Title}}
{{tile.Item.Description}}

{{l.translate('Customer Information')}}:


{{l.translate('Machine Information')}}:

{{l.translate('Problem Information')}}:{{l.translate('Username')}}:
{{l.translate('Password')}}:
{{l.translate('Ensure your Username and Password is correct')}}

{{l.translate("please enter your zip code")}}