Εκτυπώστε
Διασύνδεση επισκευαστή
login Λογαριασμός
Search
Unsupported Browser Detected: Dear user, the browser you’re currently using is not supported by this website. Please click here for more information about the browsers we support and how to obtain them.

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) and Microsoft Deployment Toolkit (MDT) Package Index

This document lists the available hardware device driver packs that can be used with Microsoft System Center Configuration Manager and/or Microsoft Deployment Toolkit to simplify the operating system deployment process for enterprise customers. 

Driver packs are provided for the following Think business-class computers:

Also available are driver packs for WinPE Boot Images

ThinkPad 

Sub-series Windows 7 Windows 8 Windows 8.1
8     32 & 64 bit
10     32 & 64 bit
Helix 2nd Gen (Machine types: 20CG, 20CH)   64 bit
X131e 32 & 64 bit 32 & 64 bit
X140e 32 & 64 bit 64 bit
11e 64 bit 64 bit
X230, X230i, X230 Tablet, X230i Tablet 32 & 64 bit
X230s 32 & 64 bit 32 & 64 bit
X240, X240s 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
X1 Carbon (Type 34xx) 32 & 64 bit 32 & 64 bit 32 & 64 bit
X1 Carbon (Type 20A7, 20A8) 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
X1 Carbon (Type 20BS, 20BT) 32 & 64 bit   64 bit
T430, T430i, T430s, T530, T530i, W530 32 & 64 bit 32 & 64 bit 32 & 64 bit
T430u 32 & 64 bit
T431s 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
T440, T440s 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
T440p 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
T540p, W540 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
L430, L530 32 & 64 bit 32 & 64 bit
L440, L540 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
Helix (Type 3xxx) 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
Yoga 64 bit 64 bit
Yoga 11e     64 bit
Yoga 15 32 & 64 bit   64 bit


ThinkCentre

Sub-series Windows 7 Windows 8 Windows 8.1
M53  64 bit   64-bit
M72e 32 bit | 64 bit 64 bit
M73 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
M78 32 & 64 bit 64 bit
M79 32 & 64 bit   64 bit
M82, M92, M92p 32 & 64 bit 64 bit
M92z 32 & 64 bit 64 bit
M83, M93, M93p 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
M83 Tiny 32 & 64 bit   64 bit
M93p Tiny 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
M93z 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
E63z 64 bit   64 bit


ThinkStation

Sub-series Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 8.1
E32 32 & 64 bit 64 bit 64 bit
S30, C30 and D30 32 bit | 64 bit 32 bit | 64 bit 64 bit 64 bit
P300   32 & 64 bit 64 bit
P500, P700 and P900   32 & 64 bit   64 bit


WinPE Boot Image Driver Packs

ThinkPad

Sub-series

WinPE 3.1

WinPE 4

WinPE 5

X1 Carbon (20BS, 20BT), Yoga 15

32 & 64 bit

 

64 bit

Additional Resources


  • Alias ID: SCCM-INDEX
  • Document ID: HT074984
  • Last Updated :15 Jan 2015
  • (c) 2014 Lenovo