Tulosta
Vain hallinnoijan kirjautuminen
login Tili
Search
Unsupported Browser Detected: Dear user, the browser you’re currently using is not supported by this website. Please click here for more information about the browsers we support and how to obtain them.

Lenovo Authorized Service Partners in VIETNAM for Lenovo Smartphones products

This page presents Lenovo Authorized Service Partners in VIETNAM for Lenovo Smartphones products.

Main FPT Service Center in Vietnam
CITYADDRESSTELEPHONE NUMBERVietnamese(Tiếng Việt)
Ha Noi

Ha Noi
Floor 1, Zodiac Building, Duy Tan st, Tp Ha Noi, Vietnam

Tel:04.7300 7575 - 04.3577 1588
Fax:04.6281 1189
Contact person:
Phan Luong Quan

Trung tâm Dịch vụ Bảo hành Điện thoại di động số 1 tại Hà Nội
Địa chỉ :Tầng 1, Tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Tp Hà Nội
Điện thoại :04.7300 7575 - 04.3577 1588
Fax :04.6281 1189
Quản lý:Phan Lương Quân

Hochiminh City

Hochiminh City
181 Nam Ky Khoi Nghia, Dist. 3, HCMC, Vietnam

Tel:08. 3932 0009
Fax:08. 3932 0010
Contact person:
Nguyen Manh Khuong

Trung tâm Dịch vụ Bảo hành Điện thoại Di động tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ :181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại :08. 3932 0009
Fax :08. 3932 0010
Quản lý: Nguyễn Mạnh Khương

Da Nang City

Da Nang City
60 Ham Nghi, Thanh Khe Dist., Da Nang city, Vietnam

Tel:0511. 3654 254
Fax:0511. 3654 242
Contact person:
Dinh Anh Tuan

Trung tâm Dịch vụ Bảo hành Điện thoại Di động Khu vực III Đà Nẵng
Địa chỉ :60 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại :0511. 3654 254
Fax :0511. 3654 242
Quản lý: Đinh Anh Tuấn

Can Tho City

Can Tho City
69 Hung Vuong, Ninh Kieu Dist., Can Tho city, Vietnam

Tel:0710. 3752 666
Fax:0710. 3838 739
Contact person:
Lam Bao Tri

Trung tâm Dịch vụ Bảo hành Điện thoại Di động Khu vực IV Cần Thơ
Địa chỉ :69 Hùng Vương, P. Thới Bình, Q Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.
Điện thoại :0710. 3752 666
Fax :0710. 3838 739
Quản lý: Lâm Bảo Trị


  • Alias ID:
  • Document ID: HT076206
  • Last Updated :17 Jun 2014
  • (c) 2015 Lenovo