Print
دخول مقدمي الخدمة فقط
login الحساب
Search
Unsupported Browser Detected: Dear user, the browser you’re currently using is not supported by this website. Please click here for more information about the browsers we support and how to obtain them.

Wymiana wyświetlacza LCD z powodu wadliwych pikseli — urządzenia IdeaPad i Lenovo serii G/B/V

Urządzenie

Objaw

Wynik

Panel LCD

  1. Występuje migotanie, wibracje, wyświetlanie jasnej lub ciemnej linii
  2. Sprawdź uszkodzone piksele zgodnie z następującymi kryteriami

(Rozmiar panelu LCD:17,0"/16,0"/15,6"/15,4"/15,1"/14,1"/ 14,0"/13,3"/12,1"/11,6"/11,1"/ 10,2"/10,1"/8,9")

Jasny punkt

(ciemny wzór)

R,G lub B 1 punkt ≤4

2 sąsiednie punkty — poziomo  ≤1

2 sąsiednie punkty — pionowo ≤1

3 i więcej sąsiednich punktów 0

Odległość między 2 sąsiednimi punktami ≥15mm

Całkowita liczba jasnych punktów ≤ 4

Ciemny punkt

(jasny wzór)

R,G lub B 1 punkt ≤4

2 sąsiednie punkty — poziomo ≤2

2 sąsiednie punkty — pionowo ≤2

3 i więcej sąsiednich punktów 0

Odległość między 2 sąsiednimi punktami ≥5mm

Całkowita liczba ciemnych punktów ≤ 4

Całkowita liczba uszkodzonych punktów ≤ 6

Jeśli liczba uszkodzonych pikseli przekroczy wartość zdefiniowaną powyższymi kryteriami, panel LCD jest uszkodzony.

Uszkodzenie panelu LCD


  • Alias ID: 1234249094913
  • Document ID: HT035306
  • Last Updated :05 Mar 2015
  • (c) 2014 Lenovo