Pagbawi sa ThinkCentre M90z at M70z All-In-One Desktop na PC ng Lenovo

IMPORMASYON NG PAGBAWI NA-UPDATE ABRIL 24, 2012

简体中文 Tagalog 한글 Suomi
繁體中文 Français Bahasa Melayu 日本語
Dansk עברית Português русский язык
Deutsch हिंदी Svenska English
Español Italiano ภาษาไทย Hrvatski
Ελληνικά slovenščina čeština magyar
język polski română Türkçe

Sa pakikipagtulungan ng U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), boluntaryong binabawi ng Lenovo ang 188,000 ThinkCentre M70z at ThinkCentre M90z all-in-one (AIO) desktop na PC naibenta sa buong mundo sa pagitan ng Mayo 2010 at Marso 2012 (Dati, ang naihayag na pagbawi ay kasama ang 160,000 sistema na ginawa sa pagitan ng Mayo 2010 at Disyembre 2011). Napag-alaman ng Lenovo na sanhi sa pagpalya ng power supply sa mga apektadong all-in-one PC, maaaring sobrang uminit ang sistema at mag-amba ng peligro ng sunog. Nakatanggap ang Lenovo ng dalawang ulat ng customer ng sunog na nagresulta sa pinsala sa PC.

Inirerekumenda ng Lenovo na dapat mong itigil agad ang paggamit sa apektadong desktop na PC, at alisin sa saksak ang power cord. Ang tanging tiyak sa mga nabiling ThinkCentre M90z at M70z na PC sa panahong ito ay apektado, at ang lahat ng apektadong sistema ay maaaring kilalanin ayon sa klase ng makina at serial number.

Agad na ipatutupad, nag-aalok ang Lenovo ng libreng pagpapalit ng power-supply para sa lahat ng apektadong ThinkCentre M90z at ThinkCentre M70z all-in-one desktop na PC. Maaari mong gamitin ang pahinang ito para malaman kung ang iyong mga desktop PC na ThinkCentre M70z at ThinkCentre M90z all-in-one ay apektado ng pagbawi. Lubos na ikinalulugod ng Lenovo ang iyong negosyo at humihingi ng paumanhin para sa abalang naidulot ng mga isyung ito.

Dahil naidagdag na ang mga karagdagang sistema at petsa ng pagkakagawa sa pagbawi, kahit na yung mga customer na dati nang sinuri ang kanilang mga sistema laban sa pagbawing ito ay dapat muling suriin ang kanilang mga sistema gamit ang tool sa ibaba. In-update na ito para isama ang mga karagdagang makina at mga petsa ng pagkakagawa.

Para sa karagdagang impormasyon sa pagbawing ito, kabilang ang mga madalas itanong (FAQs), i-click sa ibaba.

Expand or Collapse this section T&S ng Pagbawi
 
Alamin kung binabawi ang iyong All-In-One PC

Para malaman kung apektado ng pagbawing ito ang iyong AIO PC, mangyaring piliin ang iyong Klase ng Makina (4 na digit) at Serial Number (7 na digit) sa mga field sa ibaba:

Tandaan: Ang mga customer na may maraming sistema ay maaaring magpasok nang hanggang 10 nang pa-isa-isa. Para sa malalaking account na may higit sa 50 unit, mangyaring kontakin ang mga Sales Representative ng iyong Lenovo.

Tandaan 2: Isasara ang sistema para sa pagmementena tuwing Sabado 12:00 am hanggang 8:00 am EST. Paki-bigyang pansin.


Kung ang kalagayan ng iyong sistema ay Apektado (Affected) :
Inirerekumenda ng Lenovo na dapat itigil agad ng mga customer ang paggamit sa computer at alisin ito sa pagkakasaksak sa saksakan. Mangyaring kontakin ang Serbisyo at Suporta ng Lenovo o isang awtorisadong Service Provider ng Garantiya para mag-schedule ng pagpapalit ng power supply. Ang mga residente ng U.S. at Canada ay maaaring kontakin ang Sentro ng Support ng Lenovo sa 1-855-248-2194. Ang internasyonal na impormasyon ng contact para sa suporta sa pagbawi ay makukuha sa http://support.lenovo.com/en_PH/detail.page?DocID=HT036550.

Kung ang kalagayan ng iyong sistema ay Hindi Apektado (Not Affected) :
Hindi apektado ang iyong sistema sa pagbawing ito.

Kung ang kalagayan ng iyong sistema ay Tapos na ang Pagkukumpuni (Repair Complete) :
Nakumpuni na ang iyong sistema sa ilalim ng pagbawing ito.

Kung kakailanganin mo ng ibayong tulong, mangyaring tawagan ang iyong lokal na Customer Support Center. Para sa listahan ng mga numero ng telepono ng Serbisyo at Suporta sa buong mundo, mangyaring bisitahin ang http://support.lenovo.com/en_PH/detail.page?DocID=HT036550

Paghanap sa iyong Klase ng Makina at Serial Number


Nakalagay ang Klase ng Makina at Serial Number sa ilalim ng iyong PC. Konsultahin ang mga larawan sa ibaba para matulungang kilalanin ang mga numerong ito sa iyong sistema:

Expand or Collapse this section M70z
 
Expand or Collapse this section M90z