Lenovo ThinkCentre M90z & M70z All-In-One Desktop PC Recall

AKCJA SERWISOWA — AKTUALIZACJA, 24 KWIETNIA 2012

简体中文 Tagalog 한글 Suomi
繁體中文 Français Bahasa Melayu 日本語
Dansk עברית Português русский язык
Deutsch हिंदी Svenska English
Español Italiano ภาษาไทย Hrvatski
Ελληνικά slovenščina čeština magyar
język polski română Türkçe

Firma Lenovo we współpracy z amerykańską komisją ds. bezpieczeństwa produktów U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) rozpoczyna ogólnoświatową akcję serwisową dotyczącą 188 000 komputerów all-in-one (AIO) ThinkCentre M70z oraz ThinkCentre M90z sprzedanych od maja 2010 roku do marca 2012 roku (wcześniej ogłoszono akcję serwisową dotyczącą 160 000 komputerów wyprodukowanych od maja 2010 roku do grudnia 2011 roku). Firma Lenovo wykryła, że z powodu błędu konstrukcyjnego zasilacza może nastąpić przegrzanie komputera all-in-one, które może doprowadzić do zagrożenia pożarem. Firma Lenovo otrzymała od dwóch klientów zgłoszenia o wystąpieniu pożaru, który spowodował uszkodzenie komputera.

Lenovo zaleca niezwłoczne zaprzestanie korzystania z komputera stacjonarnego all-in-one, którego dotyczy problem, oraz odłączenie przewodu zasilania. Problem dotyczy tylko niektórych komputerów ThinkCentre M90z i M70z sprzedanych w podanym okresie. Wszystkie wadliwe komputery można zidentyfikować na podstawie typu komputera i numeru seryjnego.

Ze skutkiem natychmiastowym Lenovo proponuje bezpłatną wymianę zasilacza we wszystkich komputerach stacjonarnych all-in-one ThinkCentre M90z i M70z, których dotyczy ten problem. Przy użyciu tej strony można określić, czy posiadany komputer ThinkCentre M70z lub ThinkCentre M90z jest objęty niniejszym programem wycofania produktów. Firma Lenovo bardzo ceni sobie współpracę z Państwem i przeprasza za niedogodności związane z tym problemem.

Do bieżącej akcji serwisowej włączono dodatkowe serie komputerów i daty produkcji, dlatego prosimy klientów, którzy sprawdzali swoje komputery podczas poprzedniej akcji o dokonanie ponownego sprawdzenia za pomocą poniższego narzędzia. Zostało ono zaktualizowane o dodatkowe serie komputerów i daty produkcji.

Dodatkowe informacje na temat wycofania produktów, w tym często zadawane pytania, można znaleźć poniżej.

Expand or Collapse this sectionWycofanie produktów — pytania i odpowiedzi
 
Ustalanie, czy posiadany komputer All-In-One jest objęty programem wycofania produktów

Aby ustalić, czy posiadany komputer AIO jest objęty programem wycofania produktów, należy wprowadzić typ komputera (4 cyfry) i numer seryjny (7 cyfr) w poniższych polach:

Uwaga: Klienci posiadający większą liczbę komputerów mogą wprowadzić dane maksymalnie 10 urządzeń jednocześnie. W przypadku większych klientów posiadających ponad 50 komputerów prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Lenovo.

Note 2: The system will be down for maintenance every Saturday 12:00am to 8:00am EST. Kindly take note.


Jeśli problem dotyczy posiadanego komputera stacjonarnego all-in-one ThinkCentre M90z lub M70z (Affected) :
Lenovo zaleca niezwłoczne zaprzestanie korzystania z komputera, odłączenie przewodu zasilania i kontakt z działem usług firmy Lenovo w celu wyznaczenia terminu wymiany zasilacza. Klienci, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje na temat wycofania produktów, mogą znaleźć je na stronie http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?DocID=HT036550.

Odszukiwanie typu komputera i numeru seryjnego


Typ komputera i numer seryjny są umieszczone na spodzie komputera. Poniższe zdjęcia ułatwi identyfikację tych numerów na komputerze:

Expand or Collapse this section M70z
 
Expand or Collapse this section M90z